Erfaring fra kurser

Center for Autisme tilbyder kurser for søskende og andre pårørende til personer med autister

Når en i familien har autisme, påvirkes hele familien. Er det et barn, som har autisme, er det ikke alene forældrene, som står med et særligt ansvar og udfordring. Også søskende til en bror eller søster med autisme berøres dybt.

Her på Center for Autisme har vi igennem årene gjort forskellige tiltag for at skabe øget fokus på søskende til en bror eller søster med autisme. I en årrække afholdt vi søskendekurser, hvor børnene over et par dage kunne få oplevelser med deres forældre og andre søskende, uden at søskendebørnene med autisme deltog.

Endvidere har vi siden 2009 lavet grupper for søskende til børn og unge med autisme. Tilbuddet er for søskende i alderen 8-12 år. Vi har også tidligere prøvet at udbyde til ældre søskende, men denne aldersgruppe har været langt sværere at samle.

Vores søskendegrupper består typisk af 10-12 børn, og de mødes i alt 6 gange af 2 timer ad gangen. Det primære fokus i grupperne er at give søskende til børn med autisme en mulighed for at møde andre søskende. Det er ikke terapi eller behandling, men et forum, hvor man kan møde andre i samme situation, snakke om sine søskende, få noget viden og også lave ting som spil og boldspil sammen. På baggrund af både søskendekurser, søskendegrupper og vores rådgivning til forældre i øvrigt har vi fået et indblik i, hvordan søskende påvirkes af have en søster eller bror med autisme.

Her hvad nogle af børnene har sagt om at være i gruppen:

10 søskende som alle var piger, har mødtes på Center for Autisme i Herlev. De har alle en bror eller søster der har autisme.

Vi mødtes hver anden onsdag i alt 6 gange og var der to timer hver gang. Vi har snakket om autisme, om det at være søskende, set film, haft besøg en ung søskende til en bror med autisme, spist boller og meget andet.

”Jeg synes det har været sjovt at høre om andre der har det ligesom en selv”

” Det var lavet på en hyggelig måde”

”Man får lov at se film”

”Det var godt at man fik noget at spise”

”Det var godt at der var pauser, hvor man lavede andre ting som stikbold og kalaha”

”Det var sjovt at vi fik besøg af en pige der selv havde en bror med autisme for han
mindede om min bror”